se fi

CB Muscle Wellness

Utbild. Reg. Massör

Camilla Bodbacka    

Tel. 050 308 3679

Solkullav. 65, 68600 Jakobstad

 


 

Kajs Massagetjänst

Idrottsmassör

Kaj Sandell
Leg.massör

Tel. 0500 85 2040

Bärklarsvägen 3, 68810 Ytteresse
Heidevägen 92, 68840 Nederlappfors